Zamówienia poniżej 130 000 zł

Zapytanie ofertowe na realizację serwisu urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG (serwis nr. 2)

Zapytanie ofertowe na realizację serwisu urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG (serwis nr. 1)

Zapytanie ofertowe na realizację przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Sukcesywna sprzedaż z dostawą prasy papierowej

Opracowanie projektu wykonawczego wymiany drzwi przeciwpożarowych i montażu systemu odcięć ogniowych w budynku BFG

Wykonanie ekspertyzy w zakresie koncepcji wdrożenia, rozwoju, optymalizacji i efektywności wykorzystania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w BFG

Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych

Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych - postępowanie unieważnione

Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji siedmiu pomieszczeń w budynku Biura Zamawiającego

Modernizacja zasilania wybranych urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej w budynku BFG

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu i serwisu specjalnych pojemników sanitarnych do neutralizacji tamponów i podpasek

Zapytanie ofertowe na opracowanie SCENARIUSZA POŻAROWEGO dla budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie

Zapytanie ofertowe na realizację przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG

Metryka informacji
  • Podmiot udostępniający: BFG
  • Za treść odpowiada: Lesław Fik
  • Informację wprowadził: Ewa Teleżyńska
  • Data wytworzenia: 2017-04-06
  • Data publikacji: 2017-04-06
  • Data ostatniej zmiany: 2021-12-31