Archiwum udzielonych zamówień

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów służbowych

Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej

Zawarcie umowy ramowej na doradztwo w zakresie obsługi umów Gwarancji Pokrycia Strat oraz innych umów wsparcia zawartych z beneficjentami

Usługi wspierające proces wytwarzania i utrzymania systemów informatycznych – część nr 2 zamówienia

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Sukcesywna sprzedaż z dostawą prasy papierowej

Odnowienie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vSphere

Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych

Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych - postępowanie unieważnione

Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji siedmiu pomieszczeń w budynku Biura Zamawiającego

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu i serwisu specjalnych pojemników sanitarnych do neutralizacji tamponów i podpasek

Dostawa, wdrożenie systemu do analizy, detekcji i prewencji zagrożeń w ruchu sieciowym oraz na stacjach końcowych i serwerach wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego

Przedłużenie usługi wsparcia Software Assurance oraz dostawa licencji dla oprogramowania serwerowego w podziale na 2 części

Zakup fabrycznie nowych samochodów osobowych w podziale na 4 części

Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych

Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku

Zakup i dostawa dwóch serwerów wraz z wdrożeniem na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Wymiana drzwi przeciwpożarowych w części nadziemnej budynku

Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych

Świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg Professional

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych

Doradztwo w zakresie wyboru możliwych wariantów zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do wybranych podmiotów podlegających przymusowej restrukturyzacji w obecnej sytuacji geopolitycznej

Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2022 - 2025

Usługi wspierające proces wytwarzania i utrzymania systemów informatycznych – część nr 1 zamówienia

Sprzedaż energii elektrycznej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dostawa mebli biurowych

Rozbudowa infrastruktury sieciowej – 3 Części

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych

Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby przymusowej restrukturyzacji – 2 części

Usługa zapewnienia ochrony osób i mienia na terenie obiektu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie

Zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Zintegrowanej Platformy Analitycznej klasy Business Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury

Dostęp do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników BFG

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zakup usług utrzymania czystości na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Realizacji Gwarancji

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zjazdu gospodarczego oraz remoncie chodnika, miejsc postojowych i dziedzińca

Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2020-2021

Zakup oprogramowania serwerowego wraz z usługą wsparcia oraz przedłużenie usługi wsparcia dla posiadanego oprogramowania – 2 części

Przedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vSphere

Dostawa i wdrożenie systemu typu PAM (Privileged Account Management) do zarządzania kontami uprzywilejowanymi

Usługi wspierające proces wytwarzania oprogramowania

Świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg Professional

Dostawa komputerów przenośnych oraz peryferii komputerowych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby BFG – 2 części

Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wraz z usługą szkolenia i wsparcia

Dostawa energii elektrycznej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonii komórkowej

Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Usługa zapewnienia ochrony osób i mienia na terenie obiektu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Świadczenie usług medycznych dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Modernizacja systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w zakresie sterowania systemem kontroli dostępu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów

Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022

Dostawa papierowych bonów towarowych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zakup usług utrzymania czystości w budynku i na terenie zewnętrznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dostawa i wdrożenie systemu zapór sieciowych wewnętrznych (tzw. firewall) wraz z usługą szkolenia

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pionów i poziomów instalacji grzewczych oraz chłodu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przystosowania pomieszczeń na potrzeby serwerowni i pokojów biurowych oraz związanych z dostosowaniem dróg ewakuacji do wymogów przepisów przeciwpożarowych w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Starsze zamówienia udzielone przez Fundusz znajdują się w Archiwum Internetu.

Metryka informacji
  • Podmiot udostępniający: BFG
  • Za treść odpowiada: Justyna Jerka
  • Informację wprowadził: Ewa Teleżyńska
  • Data wytworzenia: 2017-03-01
  • Data publikacji: 2017-03-01
  • Data ostatniej zmiany: 2024-03-18