Zamówienia publiczne

Dostęp do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników BFG

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby przymusowej restrukturyzacji – 2 części

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zakup usług utrzymania czystości na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Zintegrowanej Platformy Analitycznej klasy Business Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury

 

Metryka informacji
  • Podmiot udostępniający: BFG
  • Za treść odpowiada: Justyna Jerka
  • Informację wprowadził: Ewa Teleżyńska
  • Data wytworzenia: 2017-08-31
  • Data publikacji: 2017-08-31
  • Data ostatniej zmiany: 2021-11-29